Czy policja potrzebuje nakazu,

żeby przeszukać mieszkanie?

Przeszukanie jest jedną z popularniejszych czynności przeprowadzanych na etapie postępowania przygotowawczego, czyli w momencie kiedy zbierane są dowody w sprawie, zabezpieczane ślady, przesłuchiwani świadkowie. Jednak czy policja też posiada obowiązki, których musi przestrzegać podczas przeszukania? Czy możesz odmówić przeszukania w Twoim mieszkaniu? Jaki prawa przysługują w związku z przeszukaniem? O tym wszystkim w dzisiejszej notatce!

 

Czym jest przeszukanie?

Przeszukanie to przede wszystkim czynność, która pozwala organom ścigania na legalne wkroczenie w prawa i wolności osobiste obywatela, takie jak nietykalność osobista czy nienaruszalności wolności. Oczywiście w klasycznym wydaniu przeszukanie będzie nam się kojarzyło z przeszukiwaniem pomieszczeń (tj. domów, mieszkań, biur, hal, magazynów czy samochodów). Jest to jak najbardziej prawidłowe rozumienie tej instytucji. Natomiast warto też wiedzieć, że przeszukanie może dotyczyć także odzieży lub bagażu. Przeszukanie jest zatem niczym innym, jak środkiem przymusu, wykorzystywanym w postępowaniu przygotowawczym.

W jakim celu dokonuje się czynności przeszukania?

Głównymi celami przeszukania jest, znalezienie dowodów mogących mieć istotne znaczenie w sprawie, odnalezienie rzeczy, które zostały użyte w danym wykroczeniu lub przestępstwie. Często podczas przeszukania dochodzi także do zatrzymania nośnika danych (tj. pendrive, laptop, płyty DVD itp.), które w następnie mogą zostać poddane analizie biegłych informatyków. Oni będą mieli za zadanie przeszukać sprzęt w celu znalezienia niezbędnych dowodów. Innym celem przeszukania, może być znalezienie osoby, która ukrywa się oraz doprowadzenie tej osoby do aresztu. Policjant przeprowadzający czynność powinien posiadać wiedzę w zakresie tego czego dokładnie szuka i poinformować o tym osoby zainteresowane, biorące udział w przeszukaniu.

 

Kiedy policja ma prawo przeszukać mieszkanie?

Policja może przeszukać mieszkanie w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub rzecz będąca istotna w sprawie znajduje się w danym pomieszczeniu. Przekładając to „z polskiego na nasze” – przeszukujący, powinni dysponować informacjami, w świetle których istnieje przypuszczenie, iż przeszukanie mieszkania okaże się niezbędne w postępowaniu. W przypadku odmowy wpuszczenia do mieszkania funkcjonariuszy, policja może uznać, że osoba, u której dokonane miało być przeszukane utrudnia prowadzenie postępowania, co może skutkować przykrymi konsekwencjami. Co do zasady funkcjonariusz najpierw powinien wezwać osobę, aby dobrowolnie wydala, przedmioty mające znaczenie dla postępowania. W przypadku dobrowolnego wydania wskazanych przedmiotów, powinno się odstąpić od przeszukania mieszkania.

 

O co chodzi z nakazem przeszukania?

Przeszukania, może dokonać prokurator lub policja – na polecenie sadu lub prokuratora oraz inny organ (ABW, CBA). W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może odbyć się w oparciu o nakaz kierownika jednostki lub okazanie legitymacji służbowej. Dopiero później policja zwraca się do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Sytuacje takie zachodzą np. w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że osoba podejrzana może uciec, bądź zniszczeniu mogą ulec dowody. Zazwyczaj policjanci działają na podstawie postanowienia wydanego przez prokuratora. Sąd nigdy nie dokonuje przeszukania, jednak może zlecić jego wykonanie.

 

Jakie obowiązki ciążą na dokonującym czynności przeszukania?

Pomimo posiadania przez policję odpowiedniego postanowienia istnieją ograniczenia związane z przeszukaniem. Po pierwsze cel przeszukania powinien zostać wskazany jeszcze przed rozpoczęciem czynności. Ponadto przeszukane pomieszczenia musi zostać wykonane w ciagu dnia, jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki można przeprowadzić je w porze nocnej. Z kolei w przypadku przeszukania osoby lub jej odzieży, w miarę możliwości, czynność powinna być przeprowadzona przez osobę tej samej płci.

 

Co zrobić w sytuacji naruszenie praw przy przeszukaniu?

Najważniejsze o czym trzeba pamiętać, to fakt, że osoba przeszukiwana może żądać udziału w czynności pełnomocnika, który będzie czuwał nad prawidłowością dokonywanych czynności i weryfikował przestrzeganie wszelkich praw osób, których dotyczy czynność. Poza tym, jeśli właściciel lub najemca lokalu jest nieobecny, organ przeprowadzający przeszukanie zobowiązany jest do przywołania przynajmniej jednego domownika lub sąsiada. Co istotne, z każdego przeszukania sporządzany jest protokół, w którym jasno i klarownie opisuje się przebieg przeszukania. W razie zatrzymania jakiejkolwiek rzeczy powstaje stosowny zapis w protokole z dokładnym opisem oraz listą zatrzymanych rzeczy. Ponadto wszystkim, których prawa zostały naruszone w związku z czynnością przeszukania przysługuje prawo zgłoszenia zarzutów do protokołu oraz złożenia zażalenia do sądu.

 

Potrzebujesz pomocy ze sprawą karną? Chcesz, żeby adwokat był obecny podczas przeszukania lub innej czynności przeprowadzanej z Twoim udziałem? Skontaktuj się z biurem Kancelarii w celu umówienia terminu wizyty, podczas której Adwokat Marta Czarna doradzi Ci w Twojej sprawie karnej. Możesz to zrobić telefonicznie pod numerem 888 849 735, mailowo kancelaria@adwokatczarna.pl lub za pośrednictwem elektronicznego terminarza.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.