SPRAWY CYWILNE

Strona główna  / Sprawy cywilne

Specjalizacje

888 849 735

kancelaria@adwokatczarna.pl

ul. Targowa 3 lok. 1, 35-064 Rzeszów

Prawo cywilne jest bardzo rozległą dziedziną. Swoim zasięgiem obejmuje wiele aspektów różnych stosunków cywilnoprawnych. Czyni to sprawy cywilne tymi, z którymi mamy do czynienia najczęściej.

Prawo cywilne otacza nas z każdej strony

Codziennie możemy zetknąć się z problemem prawnym natury cywilnej. Wszystko dlatego, że niemal każdy aspekt naszego życia prywatny, rodzinny czy też społeczny jest regulowany właśnie przez nie. To ta dziedzina prawa wyznacza normy, którymi wszyscy powinniśmy się kierować w bieżących sprawach.

Być może nie każdy z nas jest tego świadomy, ale niemal wszystkie przejawy naszej aktywności mają swoje regulacje w obowiązujących przepisach prawnych. Nawet kupując chleb, zawieramy umowę wiążącą się z określonymi skutkami prawnymi

Prawo cywilne reguluje też takie sprawy z naszego życia jak złożenie reklamacji w sklepie czy wynajem lub zakup nieruchomości. Oczywiście nie wszystkie działania wymagają konsultacji z adwokatem. Jednak w pewnych przypadkach zasięgnięcie profesjonalnej pomocy może okazać się niezbędne.

Czasami pomoc adwokata bywa naprawdę potrzebna

Zdarza się także, że niektóre sprawy są na pozór proste do załatwienia. Może nawet wydawać się nam, że poradzimy sobie z nimi w pojedynkę. Niestety rzeczywistość często pokazuje, że jest inaczej. Jeśli w naszych działaniach zabraknie pomocy doświadczonej osoby, mogą one przynieść nieodwracalne skutki, a w dalszej perspektywie zakończyć się w sposób dla nas niesatysfakcjonujący.

Dlatego reprezentowanie nas przez adwokata zarówno w postępowaniach sądowych, jak i negocjacjach ugodowo-mediacyjnych bywa najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu minimalizujemy odczuwany stres i mamy większe szanse na pozytywne oraz zgodne z naszymi oczekiwaniami zakończenie sprawy.

Adwokat Marta Czarna z zaangażowaniem wspiera swoich klientów we wszystkich sprawach cywilnych i na każdym ich etapie. Do klientów podchodzi w sposób indywidualny i ściśle uzależniony od ich potrzeb.

Najczęściej spotykane postępowania z zakresu prawa cywilnego to sprawy o:
 • zasiedzenie
 • ochronę własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • eksmisję
 • ubezwłasnowolnienie
 • wyjawienie majątku
 • ochronę dóbr osobistych 
 • ochronę praw autorskich
 • dokonanie czynności prawnych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów 
 • składanie oświadczeń woli, a także uchylanie się od skutków oświadczeń woli złożonych w przeszłości
 • sprzedaż
 • rękojmię i gwarancję
 • zawieranie ugód sądowych i pozasądowych