ODSZKODOWANIA

Strona główna  / Dochodzenie odszkodowań

Specjalizacje

888 849 735

kancelaria@adwokatczarna.pl

ul. Targowa 3 lok. 1, 35-064 Rzeszów

Dochodzenie odszkodowań i spory z firmami ubezpieczeniowymi zdarzają się niezwykle często. Płacimy wysokie sumy za ubezpieczenie, a mimo to trudno jest uzyskać przysługujące nam odszkodowanie. Niestety wypłacanie należnych pieniędzy ubezpieczycielom przychodzi mozolnie. W takich sytuacjach przydaje się interwencja kogoś doświadczonego w tego rodzaju sprawach. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Czarna oferuje pomoc prawną już podczas zgłaszania szkody, na etapie przedsądowym czy w trakcie postępowania likwidacyjnego, a także w późniejszej fazie sprawy – podczas postępowania związanego z dochodzeniem odszkodowania przed sądami powszechnymi. 

Adwokat Marta Czarna doradza także odnośnie wezwań do zapłaty czy ugody. Pomaga w gromadzeniu dokumentacji oraz materiału dowodowego. Już na początku oceni też zasadność ewentualnego powództwa.

Dlatego, jeśli jesteś ofiarą błędu lekarskiego, wypadku przy pracy, komunikacyjnego lub kradzieży, a także włamania, pożaru czy zalania, możesz zwrócić się do adwokat Marty Czarnej z Rzeszowa, która zrobi wszystko, aby Ci pomóc.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Czarna w zakresie odszkodowań udziela pomocy w następujących kwestiach:
 • uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała czy śmierć bliskiej osoby
 • spory z firmami ubezpieczeniowymi związane z odmową wypłaty odszkodowania czy wypłaty nieproporcjonalnej do zaistniałej szkody
 • uzyskanie zadośćuczynienia za szkody psychiczne
 • odzyskiwanie utraconych rent, dochodów czy poniesionych kosztów leczenia
 • AC, OC, NNW
 • reprezentowanie przed sądem oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • uzyskanie odszkodowania za narażenie pracownika/pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia
 • dochodzenie jednorazowej wypłaty odszkodowania powypadkowego od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela
 • pomoc w razie unikania finansowej odpowiedzialności przez pracodawcę
 • prowadzenie postępowania przedsądowego
 • uzyskanie odszkodowania za błędy organizacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne i techniczne
 • uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w postaci na przykład uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia
 • zadośćuczynienie za krzywdę doznaną z powodu błędu lekarskiego i naruszenia praw pacjenta
 • spory z firmami ubezpieczeniowymi związane z odmową wypłaty odszkodowania czy wypłaty nieproporcjonalnej do zaistniałej szkody
 • dochodzenie wypłaty odszkodowania za straty powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych kradzieży, zniszczenia mienia, zalania czy pożaru