RODO

Specjalizacje

888 849 735

kancelaria@adwokatczarna.pl

ul. Targowa 3 lok. 1, 35-064 Rzeszów

25 maja 2018 stał się bardzo ważną datą dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Właśnie wtedy na terenie Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce, weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o ochronie danych osobowych. Akt powszechnie znany jako RODO

Od tamtej chwili przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stały się bardzo popularne, co również miało swój wpływ na działanie wszystkich firm oraz organów i instytucji państwowych . Dlaczego wszystkich? W praktyce dane osobowe zbierane są przez każdy tego typu podmiot. Gromadzone dane osobowe dotyczą nie tylko pracowników, ale także i klientów czy też kontrahentów. Dlatego przedsiębiorcy oraz administracja publiczna musieli i wciąż są zobowiązani wprowadzać oraz na bieżąco kontrolować w prowadzonych podmiotach normy związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych. W przeciwnym wypadku mogą grozić im wysokie kary finansowe.

Przy wprowadzaniu RODO warto skorzystać z pomocy osoby, która posiada niezbędną wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych. Z pewnością nikt nie chce ponosić finansowej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy uchybienia, które mogą wystąpić.

Adwokat Marta Czarna posiada uprawnienia Inspektora Danych Osobowych. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu jest osobą, która może  wdrożyć  lub zweryfikować funkcjonowanie procedur wynikających z RODO w Twoim przedsiębiorstwie czy innym podmiocie. Wszystkie jej działania zmierzają ku temu, aby zapewnić klientom maksymalne bezpieczeństwo i prawidłowość gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych. W jaki sposób może Ci pomóc?

 

  • przeprowadzi audyt, który ma na celu analizę działalności administratora danych osobowych pod kątem regulacji wynikających z RODO
  • poinformuje administratora danych osobowych o obowiązkach, które na nim spoczywają i doradzi jak rozwiązać ewentualne problemy
  • doradzi jak ocenić ryzyko procesów przetwarzania oraz jakie zastosować środki zaradcze
  • pomoże w kontaktach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych osobowych oraz wspomoże przy przeprowadzanych przez niego kontrolach
  • opracuje niezbędną dokumentację
  • zadba o prawidłowe funkcjonowanie norm przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie w ramach stałej współpracy jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • niezwłocznie zareaguje na ewentualne błędy i uchybienia
  • zorganizuje i przeprowadzi szkolenie RODO dla Ciebie i Twoich pracowników 

Zakres współpracy z Adwokat Martą Czarną jest ściśle zależny od potrzeb klienta. Może być jednorazową formą pomocy, a także mieć charakter stałego czuwania nad poprawnością funkcjonowania norm RODO w danym podmiocie jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Adwokat Marta Czarna prowadzi również szkolenia związane z tematyką RODO zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich pracowników, a także podmiotów administracji publicznej. W związku z posiadaniem uprawnień Inspektora Danych Osobowych ma w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Do swoich klientów podchodzi w sposób indywidualny, dlatego dla każdego z nich przygotowuje specjalną ofertę skrojoną na miarę potrzeb. W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, dzięki którym usystematyzują swoją wiedzę.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zarówno w trybie stacjonarnym jak i online.