SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Strona główna  / Sprawy administracyjne

Specjalizacje

888 849 735

kancelaria@adwokatczarna.pl

ul. Targowa 3 lok. 1, 35-064 Rzeszów

Sprawy administracyjne obejmują przede wszystkim kontakty osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego. Właśnie to wyróżnia stosunki prawa administracyjnego spośród innych. Sprawy związane z prawem administracyjnym dotyczą przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale i prywatnych osób fizycznych.

Sprawy administracyjne to nieodłączny element naszej codzienności

Sprawy administracyjne obok cywilnych stanowią kolejny nieodłączny element naszej codzienności i mają istotny wpływ na każdego z nas. Spotykamy się z nimi wszędzie tam, gdzie do ich załatwienia wymagana jest decyzja organu administracji publicznej. Ich główną cechą charakterystyczną jest dysproporcja pomiędzy siłami oraz środkami państwa i obywatela. Właśnie dlatego w tego typu sytuacjach często potrzebna jest pomoc osoby, która posiada doświadczenie oraz niezbędną wiedzę prawną, aby te różnice zmniejszyć. 

Choć z prawem administracyjnym spotykamy się powszechnie, sprawy z nim związane bywają dość skomplikowane. Załatwienie wielu z nich wymaga czasu, zwłaszcza dla osoby, która nie do końca orientuje się we wszystkich swoich uprawnieniach. Niekiedy już samo sporządzenie pisma urzędowego, które pozwoli na uzyskanie pożądanej decyzji administracyjnej, bywa nie lada problemem. Rozsądne zaplanowanie wszystkich działań również może mieć duży wpływ na tempo uzyskania odpowiedzi. 

Dlatego często wsparcie adwokata w sprawach administracyjnych bywa nieocenioną pomocą. Stanowi także gwarancję, że wszystkie zawiłości prawne przejdziemy w możliwie najszybszy sposób.

W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawach administracyjnych?

Adwokat Marta Czarna z zaangażowaniem niesie pomoc swoim klientom w kontaktach z organami administracji publicznej. Każdy z nich może liczyć na jej wsparcie oraz radę w następujących kwestiach:

  • sporządzaniu wniosków, które inicjują postępowania administracyjne, ale i przygotowywanie pism oraz stanowisk w czasie toczącego się już postępowania
  • przygotowaniu wniosków w sprawach koncesji, zezwoleń, 
  • przygotowanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej i  samorządowej oraz skarg do sądów administracyjnych
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
  • prowadzeniu postępowań sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjny
  • zaskarżaniu uchwał jednostek samorządu terytorialnego, a także aktów prawa miejscowego
  • uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, 
  • pomocy w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi w administracji urzędami skarbowymi oraz izbami skarbowymi
  • przygotowaniu analiz oraz doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego, a także opinii prawnych
  • inne czynności związane z prawem administracyjnym