PRAWO KARNE

Strona główna  / Prawo karne

Specjalizacje

888 849 735

kancelaria@adwokatczarna.pl

ul. Targowa 3 lok. 1, 35-064 Rzeszów

Prawo karne stanowi zespół przepisów określających nakazy oraz zakazy sposobu postępowania. Ponadto, wskazuje czyny, które uważane są za przestępstwo lub wykroczenie. Reguluje też sankcje nakładane w przypadku złamania przepisów, a także sposób wykonania kary. Sprawy karne dotyczą przypadków, gdzie dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie czynu zabronionego ewentualnie została pokrzywdzona przestępstwem lub wykroczeniem.

Jak dokładnie wygląda wsparcie adwokata w sprawie karnej?

Sprawy karne są bardzo specyficzne. Zdarza się, że pomoc adwokata jest potrzebna w nietypowych godzinach. W związku z tym Adwokat Marta Czarna jest gotowa do jej niesienia również poza godzinami urzędowania Kancelarii. 

Głównym zadaniem adwokata w sprawie karnej jest działanie na korzyść klienta i wspieranie go na każdym etapie postępowania. Jego pomoc opiera się przede wszystkim na obronie klienta, wniesieniu o udostępnienie akt postępowania, zgłaszaniu wniosków dowodowych oraz wnoszeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń co do opinii biegłych sądowych

Adwokat przygotowuje także apelację czy występuje z wnioskami o odroczenie wykonania kary lub przerwę w wykonaniu kary, a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Adwokat może również wystąpić o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Dlaczego warto od razu skontaktować się z adwokatem?

Niezwłoczna pomoc adwokata w sprawie karnej jest niezwykle istotna. Pozwala nam uniknąć złych decyzji, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Pomaga także właściwie zdefiniować wymagane w sprawie dowody oraz wynegocjować lepsze warunki ewentualnego dobrowolnego poddania się karze. 

Zwracając się o pomoc do adwokata, mamy również pewność, że wszelkie złożone wnioski o uniewinnienie czy o umorzenie postępowania będą sformułowane poprawnie. 

Dodatkowo osoba z doświadczeniem w tych kwestiach pomoże nam sprawnie odwołać się od decyzji organów ścigania, z którymi w jakikolwiek sposób się nie zgadzamy. 

Istotnym aspektem jest też to, że w znacznym stopniu oszczędzamy czas oraz nerwy, a co za tym idzie, czujemy się pewniej i bezpieczniej.

Jeśli sądzisz, że może zostać postawiony Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, najprawdopodobniej niedługo będziesz uczestniczyć w sprawie karnej. Oznacza to, że potrzebujesz niezwłocznej pomocy adwokata. Dlaczego niezwłocznej? Jak pokazuje wiele przypadków, im wcześniej oskarżony czy też podejrzany zasięgnie porady osoby doświadczonej, tym większe ma szanse na najkorzystniejsze dla niego zakończenie sprawy. Pamiętaj także, że osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z adwokatem.

Adwokat Marta Czarna niesie pomoc swoim klientom już od wczesnego etapu postępowania przygotowawczego. To wówczas funkcjonariusze zabezpieczają i gromadzą dowody w sprawie. Dlatego już wtedy najbezpieczniej zasięgnąć porady adwokata, aby ustalić właściwą linię obrony.

Pomoc adwokata w sprawach związanych z prawem karnym nie opiera się tylko na obronie oskarżonych lub podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego. Osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem, także mogą liczyć na jego pełne wsparcie. Przysługuje im prawo do ustanowienia swojego pełnomocnika, aby należycie reprezentował ich interesy w toczącej się sprawie.

Pokrzywdzony jest jedną ze stron postępowania karnego. Dlatego już na etapie postępowania przygotowawczego może aktywnie w nim uczestniczyć. Jego rola zaczyna się w momencie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, poprzez przedstawienie wszystkich okoliczności oraz dowodów. Przysługuje mu także możliwość składania wniosków dowodowych, jak i zaskarżanie czynności Prokuratury czy Policji. 

Jednak na etapie postępowania karnego toczącego się przed sądem nie jest już automatycznie stroną. Może natomiast złożyć oświadczenie o chęci działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Musi zrobić to jednak w ściśle określonym momencie postępowania. Jeśli tak się nie stanie, zostanie pozbawiony wielu uprawnień, jak chociażby zadawanie pytań świadkom, czy zaskarżenia orzeczenia sądu przy niekorzystnym dla niego wyroku.

Dlatego skorzystanie z pomocy adwokata jest dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem bardzo dużym udogodnieniem. Dzięki temu mamy pewność, że nie przeoczymy terminów składania konkretnych wniosków i że będą one poprawnie zredagowane, co zaoszczędzi czas i nerwy.