POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wprowadza się następującą Politykę prywatności:

§1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem Danych jest Marta Czarna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Czarna, ul. Targowa 3 lok. 1, 35- 064 Rzeszów, NIP: 656-23-09-065, telefon: 888 849 735, e-mail: kancelaria@adwokatczarna.pl
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
3. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej lub profili w mediach społecznościowych dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych
5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.

§2
Cele przetwarzania danych osobowych

1. Komunikacja z Klientem, w tym również udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomość email, komunikatora Messenger, WhatsApp etc.:
dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na komunikacji z Klientami. Zgromadzone na tej podstawie dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2. Przygotowanie oferty na życzenie Klienta, zawarcie i realizacja umowy z Klientem:
dane osobowe będą przetwarzane w związku z koniecznością posiada tych danych do zawarcia i realizacji umowy z Klientem przez okres konieczny do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, jak również przez czas realizacji zawartej umowy. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Klient podjął kontakt po raz ostatni.
3. Wysyłki newslettera, w tym informacji o odpłatnych i nieodpłatnych produktach i usługach, wpisach na blogu:
dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych w celu marketingu produktów i usług Administratora Danych Osobowych (art. 6 lit. f RODO). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wpisując swój adres e-mail i klikając przycisk “Zapisz” wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji w ramach komunikacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych.
4. Obowiązki prawne oraz podatkowe Administratora Ochrony Danych Osobowych:
dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.
5. Dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń.
6. Przetwarzanie danych osobowych na platformach społecznościowych:
dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną oraz profilami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram. LinkedIn), komunikacji z Klientem, kierowania do Klient treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sytuacji, kiedy Klient zaznaczy opcję „Lubię to” lub„Obserwuj” ewentualnie w inny sposób pozostawi dane osobowe na platformie zarządzanej przeze Administratora Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia profilu lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu (również w formie „odkliknięcia” opcji „Lubię to” lub „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu, a także w każdy inny sposób przewidziany w ramach platformy lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem Danych Osobowych. Zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz są profilowane.

§ 3
Administrator Danych

1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych swoich Klientów. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe:imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email podanym w § 1 pkt 1 niniejszej Polityki Prywatności.
3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy, tak samo jak My, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.

§ 4
Prawa Klienta

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2. Prawo sprostowania danych osobowych;
3. Prawo usunięcia danych osobowych;
4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. Prawo przenoszenia danych osobowych;
7. Prawo do wycofania zgody – w tym celu wystarczy wysłać informacje na adres mailowy Administratora Ochrony Danych Osobowych wskazany w § 1 pkt. 1. Wycofanie zgody nie odnosi wpływu na prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez Administratora Danych Osobowych przed datą cofnięcia zgody.
8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
Zasada Dobrowolności

Podanie danych jest dobrowolne należy jednak zaznaczyć, że odstąpienie od podania wskazanych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania usługi i osiągnięcia określonego celu.

§ 6
Przekazywanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby Administrator Danych Osobowych przekazuje dane osobowe Klienta następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, udostępniającym usługę wysyłki newslettera, usługę wystawiania faktur i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy z Klientem lub przesyłanych zapytań w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
2. Dane osobowe nie są przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 7
Pliki Cookies

1. Witryna używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie, kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies ułatwiają zatem korzystanie z witryn odwiedzonych w przeszłości.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach usługodawca dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Pliki Cookies identyfikują użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
4. Witryna internetowa wykorzystuje następujące typy Plików Cookies:
a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (remarketing w wyszukiwarkach, w sieci reklamowej Google (GDN), remarketing z wykorzystanie, technologii pixel kodów na Facebook’u, inne sieci reklamowe).
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania Plikami Cookies jest dostępna na stronach:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fads%2Fpreferences
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
6. Więcej o Plikach Cookies możesz przeczytać tutaj:https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

§ 8
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Użytkownik odwiedzający witrynę internetową winien zachować ostrożność odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby reklamodawcy, którzy publikują w witrynie internetowej usługodawcy swoje reklamy pozostawali wiarygodni, jednakże usługowca nie może zostać obarczony odpowiedzialnością za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
2. Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu ani następstwa z tego wynikłe. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawarte.
3. W przypadku gdy w witrynie internetowej, blogu lub profilu usługodawcy w mediach społecznościowych pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych Administrator Danych Osobowych nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§ 9
Prawa autorskie

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Usługodawcy serwisu lub innych podmiotów. Elementy, których Usługodawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji. Usługodawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne materiały pochodzą od producentów lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.