FAQ

Zdecydowanie tak. To pytanie zadaje sobie wiele osób, które stoją przed tym wyborem. Przede wszystkim, w pewnych przypadkach jest to wręcz wymagane przez prawo. Między innymi należą do nich sprawy rozpatrywane przed Sądem Najwyższym. Tak wynika z artykułu 87 Kodeksu postępowania cywilnego. Aby znaleźć potrzebne przepisy prawnych na własną rękę, należy poświęcić temu wiele czasu. Często też przepisy ustala się w języku, który może okazać się zbyt zawiły dla osób, które na co dzień nie mają z nim styczności. Bywa również, że w sprawie istotne znaczenie, a często wręcz kluczowe, mają okoliczności bagatelizowane przez Klientów. Natomiast skorzystanie z pomocy profesjonalisty minimalizuje możliwość popełnienia błędów, które mogą mieć przykre skutki dla osoby zainteresowanej.

Na spotkanie z adwokatem można umówić się na kilka sposobów:

Tak, mamy doskonałą świadomość, że zdarzają się sytuację, w których pomoc adwokata jest niezbędna o różnych porach. Poza tym jesteśmy zdajemy sobie również sprawę, że obowiązki zawodowe lub rodzinne naszych Klientów mogą uniemożliwić im stawiennictwo w Kancelarii w zwyczajowych godzinach jej funkcjonowania. Z tych powodów jesteśmy gotowi uzgodnić termin spotkania poza stałymi godzinami urzędowania Kancelarii.

Przygotowanie podstawowych dokumentów przed spotkaniem z adwokatem pozwoli na szybsze oraz efektywniejsze działanie w danej sprawie oraz umożliwi udzielenie konkretnych odpowiedzi na nurtujące Klienta pytania. Dlatego na wizytę u adwokata warto zabrać ze sobą:

  • pełną dokumentacji sprawy – wszystkich dokumentów, którymi Klient dysponuje i mających związek ze sprawą;
  • pełne dane osób lub podmiotów, które są zaangażowane w sprawę;
  • daty poszczególnych zdarzeń;
  • korespondencję (w szczególności tę administracyjną) związaną ze sprawą;
  • listę potencjalnych świadków.

Pamiętać należy, że co do zasady, do sądu winno przedkładać się oryginały dokumentów. Natomiast do informacji dla adwokata na potrzeby analizy sprawy lub przygotowania opinii prawnej w sprawie wystarczające będą kserokopie dokumentów.

Tak, istnieje możliwość uzyskania krótkiej porady telefonicznej. Jednakże zastrzegamy, że taka sytuacja może wystąpić wyłącznie w przypadku spraw niewymagających zapoznania się z obszerną dokumentacją czy analizowaniem stanu faktycznego. W przeciwnym wypadku zapraszamy do uprzedniego przekazania dokumentacji sprawy drogą elektroniczną.

Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT.

Tak, istnieje możliwość przygotowania wyłącznie pisma w sprawie. Adwokat nie podpisuje takiego pisma, jednakże ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Tak, adwokat może przystąpić do toczącego się postępowania na każdym etapie sprawy. Konieczne jest wówczas udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony na podstawie którego działający w charakterze pełnomocnika lub obrońcy adwokat będzie miał możliwość zgłoszenia się do udziału w sprawie. Jeżeli zatem na wcześniejszym etapie z różnych względów nie zdecydowali się Państwo na pomoc adwokata, to bez względu na charakter sprawy, jej stopień zawiłości oraz dotychczasowy przebieg można skorzystać z pomocy w każdym momencie. Rekomendujemy jednak korzystanie z pomocy profesjonalisty od pierwszych chwil trwania postępowania z uwagi na fakt, że działanie adwokata wpływa korzystnie na możliwość zabezpieczenia Państwa interesów.

Tak, należy pamiętać, że tajemnica adwokacka jest szczególnym aspektem jaki wyróżnia adwokatów oraz współpracujących z Kancelarią aplikantów adwokackich. Przepisy ustawy zawodowej nakładają na adwokatów oraz aplikantów zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskane zostały w związku ze świadczoną pomocą prawną. Tajemną adwokacką chronione są także wszelkie dokumenty dostarczane przez Klientów. Jedynie Sąd w nadzwyczajnych przypadkach może zwolnić adwokata lub aplikanta adwokackiego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Siedziba Kancelarii mieści się na terenie Rzeszowa. Niemniej jednak Kancelaria prowadzi sprawy na obszarze właściwości wszystkich sądów na Podkarpaciu. Jeżeli wymaga tego specyfika konkretniej sprawy adwokat pozostaje również do Państwa dyspozycji poza terenem Podkarpacia.

Ponadto w zakresie współpracy dotyczącej ochrony danych osobowych lub szkoleń możliwa jest współpraca na terenie całego kraju.

Świadczymy także pomoc prawną dla rodaków mieszkających za granicą.

Koszt porady prawnej, wykonania pojedynczej czynności lub prowadzenia całej sprawy ustalany jest bezpośrednio z każdym Klientem indywidualnie. Wysokość honorarium adwokata uzależnione jest ściśle od nakładu pracy koniecznego w danej sprawie.

Umożliwiamy Klientom Kancelarii skorzystanie z takiej formy rozliczenia, która jest dla nich najwygodniejsza. Oczywiście doradzamy również przy jej wyborze – bardzo często jest to konsekwencją charakteru sprawy. Rozliczenie może więc mieć charakter:

  • ryczałtowy (obejmuje wówczas stałą stawkę wynagrodzenia),
  • godzinowy (wynika z godzinowego nakładu pracy prawnika),
  • premiowy (tzw. premia od sukcesu).

W razie potrzeby umożliwiamy rozłożenie płatności na dogodne dla Klienta raty.